Pryč už s blbou náladou

46, nebo rovnou 43 % původně předpokládané ceny, za tolik se dnes údajně dají stavět české silnice a železnice. Publikum tleská, tiskoví mluvčí vytahují ze šuplíků sebevědomá prohlášení o vnitřních úsporách a správně nastavených maržích a vše se tak zdá být na nejlepší cestě k zářným zítřkům.

I když bych rád sdílel tento optimismus, tak i bez znalosti problematiky s použitím selského rozumu musím minimálně pozdvihnout obočí nad tím, že by nezávisle stanovené směrné ceny skýtaly opravdu možnost marže přesahující 50 %. Listujíc v účetních uzávěrkách stavebních firem za minulá období jsem žádné takové číslo, které by se tomu byť jen vzdáleně blížilo, nenašel. A se znalostí problematiky dodávám, že ani najít nemohl.

Hon spuštěný na stavební firmy v posledních letech a tlak na cenu byl tak obrovský, že řada firem v dnešní době zasmluvňuje zakázky se zápornou marží v řádu dvouciferných procent. Ceny, které byly ještě včera nemyslitelné, stávají se dnes již normálem, který při pokračujícím trendu bude pomalu stahovat smyčku okolo krku nejen velkých firem, ale ještě výrazněji se to nakonec dotkne řádově většího množství menších subdodavatelů a živnostníků, kteří jsou na ně navázáni.

Právě to jsou ti, kteří již dnes nejvíce odnášejí tuto lehkovážnou a nezodpovědnou hru. Jsou-li ceny příliš vysoké, je to jistě důvod ke kritice, ale do důsledku minimálně stejně tak špatný je stav, kdy se slovo zisk stává téměř sprostým a odbytové ceny se dlouhodobě dostanou hluboko pod úroveň cen zdrojů dostupných v daném čase a místě, jak se to děje teď.

Závěrem… jednoduchý a rychlý recept bohužel neexistuje, je to jen v našich hlavách, v menším objemu bulvárních a větším počtu dopředu jdoucích zpráv jaké nabízí třeba právě Laco.cz, ve větší důvěře v sebe sama a v nás všechny dohromady, v menším počtu negací ve prospěch aktivního a pozitivního přístupu nás všech.

Kvalita lidského žití je v našich hlavách a nám všem včetně toho mého oboru se zase bude dařit lépe tehdy, až se většinová nálada trochu posune směrem do kladných hodnot.